Tävlingsinfo

 

Kontakt

Svenska Seglarförbundet  

ssf@ssf.se

08-459 09 90

 

 

 

 

Barns deltagande på JSM

Svenska Seglarförbundet har riktlinjer för hur aktiviteter för barn och ungdomar inom segling ska bedrivas. Detta för att vi vill att varje ung seglare ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och därmed vara engagerad inom seglingen hela livet. 
Formatet på JSM styrs också av Tävlingsreglementet. 

Läs Handbok för barn och ungdomssegling

Läs Tävlingsreglementet 


Tidigare JSM - sida med lista på alla orter där JSM arrangerats sedan starten 1974