Nyheter om framtida JSM

  • 15 apr 2024

image: Nyheter om framtida JSM

Att JSM är en av årets absoluta höjdpunkter är vi nog många som är eniga om. Det är en fantastisk familjefest där man får chansen att inte bara mäta sina förmågor mot de bästa i landet utan även hänga med kompisar över klassgränserna, inspireras och utvecklas som seglare. JSM har under åren vuxit som arrangemang vilket inte enbart haft positiva effekter då svårigheterna att hitta en arrangör som kan ta sig an denna koloss har ökat.  

Mot bakgrund av detta tillsatte Seglarförbundets styrelse en arbetsgrupp som under året har jobbat fram, och med klassförbunden och U25 förankrat, hur våra framtida JSM ska se ut. Förutom att enas om vision och syfte med ett samlat JSM, har vi också kommit fram till några konkreta förändringar som behöver göras och som ger en del nya förutsättningar och möjligheter för att utveckla svensk barn- och ungdomssegling.

  • Det samlade JSM som SSF är beställare av har som vision att alla kappseglande barn och ungdomar i Sverige ska få samlas på en stor tävling vartannat år.
  • De bästa ska få göra upp om SM-tecken och man ska också ha kul tillsammans och utvecklas som seglare genom att träffa kompisar i andra klasser och lära nytt.
  • Även yngre, kommande stjärnor (Coming Stars) inom seglingen ska kunna deltaga på sin nivå med unga engagerade coacher omkring sig.
  • Ambitionen är att nu kunna ha en längre planeringshorisont, ihop med arrangörsklubbar och distrikt, av ett samlat JSM.

 

SM status juniorklasser

En av utmaningarna med dagens format är att lyckas hålla den sportsliga kvalitet som krävs på ett JSM med den stora mängd klasser som ska rymmas. Då vi samtidigt går ifrån våra rekommenderade juniorklasser som tidigare automatiskt haft JSM var det naturligt att sätta liknande krav för JSM status som för övriga SM klasser. Dessa regler finner du i tävlingsreglementet som kommer uppdateras med nya riktlinjer för JSM. I korthet innebär det att man måste vara minst 20 deltagande i enmansklasser och minst 15 deltagande tvåmansklasser för att erhålla SM status. För JSM planeras det dock att; vid minst 6 deltagare i varje klass, tjej respektive kille/mixad ska erhållas JSM status i respektive klass, annars körs öppen klass i redskapet. 

De juniorklasser som hittills haft automatisk JSM status har i år och nästa år på sig att komma upp i nivå gällande antal deltagare för att inte tappa sin JSM status. Ambitionen är att de juniorklasser som inte lyckas bibehålla sin SM status ändå får vara med på ett samlat JSM. Dock kommer de klasser som har SM status att, om det behövs, prioriteras gällande den sportsliga kvalitén. Detta kan till exempel innebära att klasser utan SM status startar tillsammans.

Framöver kommer samlat JSM anordnas vartannat år, med start 2025 (inget samlat 2024). Vartannat år är det upp till varje klassförbund, koordinerat med andra klassförbund, att på bästa sätt se till att enskilt JSM/JKLM anordnas för juniorklasserna.

De år det inte hålls samlat JSM, planeras för ett gemensamt läger för alla juniorklasser samma datum som samlat JSM (slutet v32). 2024 kommer detta läger hållas i Motala.

 

Arbetsgruppen Framtida JSM

Barn- och ungdomskommittén: Gustaf Jobenius och Kristina Hedström

Regelkommittén: Johan Sjöstrand

Arrangörskommittén: Patrik Schander

SSF kansli: Robert Strange och Isabelle Lindsten